Matbaa Nedir

Eski Matbaa MakinasıMatbaa, bez ya da kağıt zemin üzerine boyalı bir üst yüzey basarak boyayı transfer etme işlemidir. Tipik olarak yazının kullanılması, icadı ve matbaanın yaygınlaşması ikinci milenyumun en önemli olayı sayılmaktadır. Modernleşme periyodunda insanların içinde yaşadıkları dünyayı tasvir edebilmelerinde öncülük etmiştir.

Matbaanın İcadı

Matbaa İcat GutenbergMatbaa, 1440 yıllarında Roma İmparatorluğu zamanında Alman Johannes Gutenberg tarafından sıkıştırmalı baskı temelinde icad edilmiştir.

Bir kuyumcu olan Gutenberg, var olan tüm baskı tekniklerine adapte edilebilen her şeyiyle mükemmel bir baskı makinası geliştirerek tüm dünyada yankı uyandırmıştır. El kalıbıyla kullanılan bu yeni icad tüm baskı yatırımlarında karlılık getirecek tekli metal kalıp kullanımının da önünü açmıştır.

Matbaanın Avrupadaki Gelişimi

Matbaacılık, bir düzine Avrupa ülkesindeki iki yüzü aşkın şehirde on-yirmi yıl içinde hızla yayılmıştır. 1500’lü yıllara gelindiğinde Batı Avrupa’da artık yirmi milyondan fazla baskı yapılmaktaydı. 16. Yüzyılda bu sayı ona katlayarak 150-200 milyonu bulmuştur. Pres adı tüm baskı işlemleriyle eşanlamlı bir hale gelmeye başladıktan sonra matbacılık (press), kendi adını yeni bir medya koluna, press denen gazeteciliğe vermiştir.

Rönesans Avrupasında, mekanik hareketli tip baskının ortaya çıkışı toplumun yapısını kalıcı olarak değiştiren kitle iletişim çağını getirdi. Bilgi arayışı içindeki devrimci düşüncelerin nispeten sınırsız dolaşımı sınırları aştı, reformasyonda kitleleri yakaladı ve tehdit etti. Okur yazarlıktaki keskin artış siyasi, dini otoriteler ve eğitimli seçkinlerin eğitim ve öğrenim üzerindeki tekelini kırdı ve ortaya çıkan sonuç, orta sınıfı güçlendirdi. Avrupa’da, halklarının artan kültürel öz farkındalığı, Avrupa yerel dillerinin çiçeklenmesiyle Latin ulusunun lingua franca statüsüne zarar vererek proto-milliyetçiliğin yükselişine yol açtı. 19. yüzyılda Batı tarzı baskı dünyanın her yerinde pratik modern baskı olarak benimsenirken, elle işletilen Gutenberg tarzı basının buharlı döner presler ile değiştirilmesi sanayi ölçeğinde baskıya imkan verdi.